December 2023

En chockerande händelse utspelade sig i Sundbyberg i december 2023, då en tragisk olycka krävde fem människors liv. En bygghiss störtade från en höjd av 20 meter, vilket markerade den dödligaste arbetsplatsolyckan i Sverige sedan Estoniaförlistningen 1994.

Olyckans Dag

På en byggarbetsplats i Sundbyberg förvandlades en vanlig arbetsdag plötsligt till en otänkbar tragedi. Fem arbetare färdades i en bygghiss som oväntat rasade ner från 20 meters höjd. Denna förödande händelse lämnade djupa sår av sorg och chock bland de anhöriga och i samhället.

Utredningen Tar Form

Direkt efter olyckan påbörjade myndigheter och åklagare en noggrann utredning för att klarlägga händelseförloppet och identifiera ansvarsfrågan. Målet med utredningen är att tydliggöra händelsens orsaker och fastställa ansvar.

En Oroande Trend

Tyvärr står denna tragedi inte ensam. Under 2023 rapporterades över 60 dödsfall relaterade till arbetsplatsolyckor i Sverige, vilket pekar på en oroande trend och väcker frågor om arbetsplatssäkerhet och skyddsåtgärder för arbetstagare.

TV4 Nyheterna Berättar

TV4 Nyheterna har ägnat omfattande uppmärksamhet åt tragedin, med kontinuerliga rapporter och uppdateringar om utredningens framsteg. Deras rapportering syftar till att ge en fullständig och detaljerad bild av händelsen och dess konsekvenser.