2024 | 5 Avsnitt


I ”Tågresa genom osmanska riket” följer vi professor Alice Roberts på en fascinerande resa genom historien och kulturen i det forna Osmanska riket. Genom sin tågresa, som täcker platser från Adana till Budapest, ger serien en inblick i de historiska händelser och kulturella påverkan som riket hade över regionen. Alice Roberts möter experter som delar insikter och historier om rikets inflytande, vilket ger en unik och personlig berättelse om dess betydelse. Genom att sammanfläta historiska fakta med lokala perspektiv, erbjuder serien en djupare förståelse för Osmanska rikets komplexa arv. Titta på serien på Kunskapskanalen eller SVT Play för att utforska detta spännande kapitel i världshistorien.